TRANSPARÈNCIA

COMPTES 2019 COMISSIÓ MUNICIPAL DE GESTIÓ DE FONTPINEDA (CMGF)

LA TRANSPARÈNCIA ÉS UNA DE LES VIRTUTS NECESSÀRIES I IMPRESCINDIBLES PER UNA DEMOCRÀCIA MODERNA, JUSTA I PLENA.

La CMGF no ha informat mai als veïns i veïnes de Fontpineda, de les despeses i corresponents factures imputables al pressupost de la Comissió. SOM FONTPINEDA creu imprescindible que tots els veïns i veïnes de Fontpineda tinguin coneixement d'aquesta informació.

SOM FONTPINEDA, d'acord amb la Llei de Transparència, ha demanat aquestes dades a l'Ajuntament de Pallejà. L'Ajuntament ens les ha proporcionat i donat que la CMGF no les ha fet públiques, les posem a l'abast de tots.

A SOM FONTPINEDA estem segurs que es poden realitzar actuacions més sostenibles i amb menor despesa. Moltes de les actuacions les decideix el President de la CMGF, sense cap valoració tècnica, com així consta a documents que ens ha fet arribar el mateix Ajuntament (ANNEX 1 de RA 2020 -0439).

Us preguem que us fixeu en el detall i els conceptes i que avalueu vosaltres mateixos si esteu d’acord en segons quines despeses.

Amb quin criteri es fan actuacions en zones de la urbanització i no se'n fan en d’altres? No serien millors unes consultes transparents, amb participació dels veïns?

Factures demanades 2019 Comptes Municipals CMGF.xlsx

NO TENIM PAM, PROU ENGANYS

Ens vam alegrar en veure que l’Ajuntament deia que disposava d’una eina tant crucial com un PAM (Pla d’actuació Municipal) per a Fontpineda. Com que no en teníem constància, vàrem presentar una instància per saber-ne més. La nostra sorpresa va ser majúscula en rebre la resposta de l’equip de govern: “L’ajuntament de Pallejà NO disposa d’un PAM”. Incomprensiblement, els veïns de Via Bellavista van rebre una circular signada per l’Alcaldessa i el President de la CMGF afirmant que les obres de remodelació del carrer estaven a dins del PAM 2019-2023, quan en realitat el propi ajuntament, una setmana més tard, en una resolució d’alcaldia ens informen que aquest PAM NO existeix.SOM FONTPINEDA creiem imprescindible i urgent la creació d’un PAM per a Fontpineda, que l’Ajuntament aprovi, accepti i apliqui amb rigor i celeritat.

Parlem clar, prou enganys!