SOM Cultura, Natura i Salut

Informe Resultats - PROJECTE COM-COVID.pdf

Informe sobre la Covid 19

Aquest informe ha estat elaborat durant els mesos de Novembre 2020 a Març de

2021 a partir de les dades recollides a la publicació científica dels mateixos autors

que porta per nom “Psychosocial impact of the COVID-19 pandemic: Identification

of most vulnerable populations”, disponible a l’enllaç següent en format preprint

https://doi.org/10.1101/2021.03.20.21254029

Trampres_Velutines_Fontpineda.mp4

Posem a punt la piscina per l'estiu

D’aquí poc temps ja podrem començar a gaudir de la nostra piscina.

Un dels factors més importants per tenir una bona qualitat d’aigua a la nostra piscina és el pH, que ens indicarà si l’aigua és àcida o alcalina, el que condiciona l’efectivitat del clor.

Un pH massa baix fa que el clor només sigui efectiu en un 40% i pot ser causa de corrosió sobre parts metàl·liques i accessoris. Un pH baix provoca picor i als ulls i al nas, irritació a la gola, sequedat, picor a la pell i aparició d’èczemes. També fa que les rajoletes de la piscina es desenganxin de les parets.

Un pH massa alt promou l’aparició d’algues, que l’aigua estigui tèrbola, sobre tot quan l’aigua de la piscina està calenta i ens banyem sovint o molta gent, i provoca que la pell es torni seca i irritada. També provocarà la formació de dipòsits de cal a la piscina, que s’incrustaran a les canonades, afectant al bon funcionament.

  • ·pH correcte: entre 7,2 i 7,6

  • pH baix (àcid): inferior a 7,2 – utilitzar un incrementador de pH

  • pH alt (alcalí): superior a 7,6 – utilitzar un minorador de pH

Per eliminar els bacteris, fongs, espores, virus,.... que hi ha a l’aigua és necessari tractar-la. Quan fa calor, plou fang, hi ha pol·len o utilitzem la piscina de manera intensiva, tenim més probabilitats que l’aigua s’embruti. Per això és tan important fer un bon manteniment.

Tenim diferents mètodes per fer-ho: (premeu fletxa per ampliar informació)

1. Manteniment amb clor: eficient, econòmic i fàcil d’utilitzar, però pot produir irritació a la pell, ulls i mucoses si no s’aplica bé, i l’aigua fa l’olor característica de clor. L’ideal és posar 1 o 2 pastilles de clor lent a cada skimmer, controlant que el pH sigui correcte, i filtrar l’aigua durant 8 h diàries a l’estiu, preferiblement amb sol. El manteniment es pot fer amb:

a. Clor líquid: és força potent i s’acostuma a administrar de manera automàtica amb bombes de dosificació, ja que és altament corrosiu. És important controlar el nivell de pH (el clor líquid acostuma a incrementar-lo) perquè no sigui irritant o corrosiu.

b. Clor lent: en forma de pastilles amb contingut actiu del 90%. Una pastilla de bona qualitat es desfà ràpidament i la duració del procés de desinfecció és més lenta.

c. Clor multifunció: és el sistema més còmode de tractament amb clor. Només hem de controlar el pH i el filtrat.

d. Hipoclorit càlcic: amb contingut actiu del 70%. És més econòmic que el clor lent, però per aigües poc dures.

2. Manteniment sense clor: desinfecció per Brom: és un potent desinfectant, fins i tot amb pH de 7 i 8, i fins a 40º (molt aconsellable per piscines cobertes, d’aigua calenta o spas), elimina molt bé les algues i no fa gens d'olor. Però el cost és elevat i hem de vigilar de no superar els 200 mg per litre.


També s’utilitzava oxigen actiu (líquid o granulat) en lloc de clor. Pero degut a la nova normativa EU 98/2013, del Parlament Europeu i del Consell de Sanitat i Serveis Socials, es va limitar la seva comercialització a tota la zona europea perquè es considera un producte precursor d'explosius degut a la seva alta concentració de peròxit d'hidrògen. Des de l'aleshores s'ha anat legislant i ha quedat totalment prohibit per la Llei de lluita antiterrorista. Qualsevol producte que contingui peròxid d'hidorgen amb una concentració de més del 12% no es podrà utilitzar. Com l'oxigen actiu per piscines acostumava a tenir una concentració entre el 25% i el 35%, ja no s'utilitza.


3. Manteniment amb sal o magnesi: s’utilitza sal especial per piscines (si no, es fa malbé l’electrolitzador) o magnesi que passarà per un aparell connectat al sistema de filtració. L’aparell variarà si ens decidíem per la sal o bé pel magnesi. Quan la sal o el magnesi dissolts a l’aigua passin per l’aparell, es produeix clor per efecte de la electròlisis.

Com en els altres tipus de manteniment, hem de controlar el pH de l’aigua (ideal entre 7,2 i 7,4) i la duresa, que hauria d’estar entre el 10 i 35ºf TH.

En tots els casos:

- Ajustar el temps de filtració a la temperatura de l’aigua: s’aconsella Temps de filtració = temperatura de l’aigua dividit entre 2. Si la temperatura de l’aigua és més de 30ºC s’aconsella filtrar les 24 hores.

- Fer un rentat del filtre de 3 a 5 minuts, mínim un cop per setmana.

- Supervisar el nivell de l’aigua de la piscina, que hauria d’estar a 2/3 del skimmer. Si el nivell és massa baix, la bomba de la de la piscina pot agafar aire i danyar el motor. Si el nivell és massa alt, afectarà la circulació de l'aigua i la recollida de la brutícia flotant de la superfície.

- Verificar el flux del retorn de l'aigua a la piscina, és un senyal que el sistema de filtració funciona, si el flux disminueix, comprovar la succió de la bomba i que el filtre no estigui brut (manòmetre).

- Buidar els cistells de la bomba i dels skimmers.

- Netejar la piscina diverses vegades per setmana amb un netafons manual o automàtic.

Solucions a problemes amb la qualitat de l’aigua:

I. L’aigua està tèrbola i blanquinosa:

a. ha plogut – revisem ph i nivells de clor

b. el pH pot estar més alt de 8 – equilibrem els nivells de pH

c. s’estan fent algues – utilitzem floculant i, quan les partícules siguin al fons de la piscina, passem el netejafons

d. hi ha poc clor – afegim clor

e. el sistema de filtració no funciona - Revisem filtre, el netegem i fem un filtratge d’1 dia sencer i tornem a netejar el filtre.

II. L’aigua està bruta i té diferents tonalitats: l’aigua té massa sals

a. Revisar els nivells de pH

b. Afegir floculant i deixar-lo reposar – passar el neteja fons

III. Aigua verda: proliferació d’algues

a. Revisar els nivells de desinfectant: clor, oxigen, sal o magnesi – segurament estan baixos

b. Equilibrar el pH amb reductors o incrementadors

c. Realitzar tractament de xoc:

i. Amb oxigen líquid (afegir 5 litres o més, segons si l’aigua està molt o poc verda), posar el filtre 24 h i passar netejafons

ii. Amb clor de xoc granulat

d. Fregar les parets per eliminar les taques verdes o les zones que rellisquen

e. Filtrar 1 dia sencer i netejar el filtre

IV. Aigua amb escuma: poder hi ha massa algicida o hi ha restes orgàniques a l’aigua

a. Renovar l’aigua (buidant una part i omplint amb aigua nova)

b. Tractament de xoc i filtratge 24 hores

c. Regular pH

d. Posar antigalgues amb antiescumant

V. L’aigua irrita la pell, els ulls i desprèn forta olor de clor: el pH està baix o té massa clor.

a. Incrementar el pH

b. Tractament de xoc amb oxigen líquid o clor de xoc

c. Filtrar un dia sencer